Nepoužívání elektronického podpisu přináší rizika

17.12.2012

Téměř čtyři pětiny firem si elektronicky přijatou fakturu vytisknou a dále ji uchovávají pouze v tištěné podobě. Okolo 20 % firem fakturu doručenou ve formátu PDF tiskne dokonce opakovaně. Uznávaný elektronický podpis při elektronické fakturaci dosud nepoužívá 82 %. A pouze necelá pětina firem, které elektronické faktury zpracovávají, požaduje po svých dodavatelích připojit k elektronické faktuře také elektronický podpis.

Tyto údaje vyplynuly z telefonického šetření průzkumu CCV realizovaného na vzorku 245 firem v říjnu a listopadu 2012.

Proč se firmy, které nevystavují elektronické faktury s elektronickým podpisem, vystavují riziku? Elektronické faktury opatřené elektronickým podpisem jsou nezbytné nejen pro uchování důkazní hodnoty jakéhokoli elektronického dokumentu, ale současně jsou schopny ulehčit zajištění oněch důležitých vlastností uvedených v zákoně o DPH – neporušenosti obsahu a věrohodnosti původu faktury. Pokud totiž, podle nového znění zákona, nepoužijí elektronický podpis nebo EDI (Electronic Data Interchange), budou muset zajistit další kontrolní mechanismy vytvářející spolehlivou tzv. auditní stopu. 

Novela zavádí nové obecné formulace pro výklad pravidel fakturace, vystavení a uchování dokladů, které se vztahují stejně na papírovou i elektronickou formu dokumentu. Zásadní rozdíl nové úpravy je v tom, že stejné požadavky, které dosud byly kladeny na elektronický dokument, budou platit také pro papírovou formu. Více v tiskové zprávě

Související

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.