Nařízení eIDAS je za dveřmi

27.06.2016

Účinnost evropského nařízení eIDAS se blíží. Je platné a závazné od 1. července 2016. Jaké má praktické dopady a co máme očekávat?

Právní předpis přináší stejnou právní váhu elektronického i papírového dokumentu a pomůže také sjednotit pravidla pro jejich uznávání na jednotném evropském trhu. Zásady, které pro vlastníka dokumentu znamenají jistotu, že bude akceptován ve všech zemích EU.

Elektronické výměny dokladů (EDI) z pohledu znění zákona o DPH se v dohledné době zásadněji nedotkne. Podle zákona o DPH je třeba zachovat průkaznost zdanitelného plnění v čase a k tomu slouží mechanismus prokázání důvěryhodnosti elektronického dokumentu. Zákon také obecně klade určité povinné vlastnosti dokladu, které prokazují nejen jeho čitelnost, ale také původ a neměnnost. Zůstávají tak nadále v platnosti principy práce s certifikáty jako technickými prostředky, které takovou auditní stopu spolehlivě dokladují.

Jiný je pohled na soudní průkaznost originálu elektronického dokladu po 1. červenci 2016 v případě nějakého prvního sporu. Pro adopci nařízení eIDAS do českého práva je v legislativním procesu Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který zruší zákon č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu. Do dvou let musí organizace a zejména úřady přejít na podepisování dokumentů kvalifikovaným elektronickým podpisem a rovněž přejít od označování k pečetění. Přechodné období dává možnost nadále plně využívat a uznávat stávající kvalifikované podpisové certifikáty, které lze navíc obnovit do 30. června a používat jej nadále s následnou roční platností.   

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.