Logistická etiketa s SSCC kódem se u nás rozšiřuje

02.07.2013

Označení palet se spotřebním zbožím standardními SSCC kódy má stále velké rezervy, jak v České republice, tak i na Slovensku. Kolik firem a jak vlastně je na paletách v současnosti používá?

Čísla nejsou vysoká, ukazují spíše na velký potenciál rozvoje, neboť se zejména za poslední rok velmi rozšiřují díky zájmu ze strany významných odběratelů jako AHOLD a MAKRO Cash & Carry, kterým v kombinaci s EDI zprávou DESADV zefektivňují příjem zboží.

Alespoň na některých paletách SSCC kódy využívá 36 % firem z oblasti rychloobrátkového zboží. Toto zjištění vyplynulo z průzkumu společnosti CCV Informační systémy mezi svými zákazníky a na školeních ORION Days. Mezi uživateli řešení ORION EDI, které využívá přes 1200 společností, dosahuje podíl používání SSCC kódů na paletách 49 %, ale mezi ostatními respondenty jen 7 %.

Z průzkumu dále vyplynulo, že celkem 57 % firem se spotřebním zbožím (65 % uživatelů ORION EDI) obvykle dodává zboží z jednoho dodacího listu na více paletách, což s sebou přináší zvýšené nároky na přesnost při zavádění zboží do systému. Naopak 9 % firem vykazuje zboží dodávané na jedné paletě dokonce na několika dodacích listech.

  • Více o průzkumu v tiskové zprávě

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.