Kongres pro nezávislý trh SAMOŠKA 2008

02.06.2008

Kongres pro nezávislý trh s názevem SAMOŠKA 2008, se konal 22. 6. 2008 v Brně.

V prezentaci o trendech v elektronické komunikaci David Reichel z CCV shrnul aktuální stav EDI v oblasti českého a slovenského retailu a zmínil trendy, jako jsou nové EDI zprávy, podporující užší provázání s logistikou a kvalitu dat.

Závěrečné vyhodnocení EDI  jako vhodného nástroje také pro nezávislý obchod bylo doloženo případovou studií Ing. Hrachovce z družstva Tempo Opava. Jeho prezentace s uvedením konkrétních efektů a finančních úspor, které zavedení EDI v Tempu přineslo, vyvolala u posluchačů mnoho zajímavých dotazů.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.