Jak vyhodnocovat řízení vztahů se zákazníky?

30.04.2015

Jak využít business intelligence pro lepší řízení vztahů se zákazníky? CRM systém může s podporou manažerských zobrazení vašich dat, takzvaných BI reportů skutečně rutinně pomáhat k odpovědím na otázky, které dostatečně jasně nevyplynou ani z dlouhé obchodní porady. 

Data získaná s pomocí nástrojů business intelligence (BI) umožňují efektivně popsat historii, přesně vysvětlit současnou pozici a především vytvářet dlouhodobé předpovědi a modelovat budoucí vývoj. Výstupem z BI systému bývají grafy či tabulky umožňující celostní pohled na klíčové ukazatele výkonnosti společnosti – tedy KPI (key performance indicators). Přehledy business intelligence jsou pak tvořeny typicky kontingenčními tabulkami a grafy.

Jaká jsou například typická KPI sledována v CRM systémech z pohledu obchodního ředitele? A jaké informace z CRM přehledů pomáhají pracovníkům marketingu? 

  • čtěte více o propojení CRM a business intelligence

 

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.