Elektronická výměna dokladů EDI přispívá k rychlé expanzi 1. day

12.12.2016

Klíčovým faktorem pro udržení rychlého růstu je pro maloobchodní společnost 1. day co možná nejširší automatizace obchodních, nákupních a logistických procesů. Zavedení řešení ORION EDI přináší elektronickou výměnu dokladů (EDI), kterou společnost 1. day spouští od ledna 2017 pilotním provozem a následným ostrým zapojením 64 dodavatelů.

Inovace v podobě zavedení EDI (Electronic Data Interchange) navazuje na automatické vystavování objednávek na základě skladových zásob či řízení skladového personálu s využitím čteček čárových kódů. Cílem je zajistit, aby probíhající expanze maloobchodní sítě negenerovala ve stejné míře nárůst především personálních nákladů.

Společnost 1. day má v současnosti 60 maloobchodních prodejen především na východním Slovensku a v okolí Bratislavy. Jenom za poslední rok otevřela 6 dalších malometrážních „convenience“ prodejen a při plánovaném tempu 10 až 15 nových prodejen ročně by ráda brzy obsadila všechna slovenská okresní města.
Ruku v ruce s touto rychlou expanzí jde také geometrickou řadou rostoucí objem dokladů a s tím související náročnost jejich zpracování. Provozním problémem je manuální přepisování dokladů do informačního systému a s tím spojená chybovost, kterou společnost 1. day odhaduje na 10 %.  Porovnávání faktur s příjemkou a objednávkou tak, že si je fakturantka všechny vytiskne a kontroluje řádek po řádku, zatěžuje firemní procesy a klade čím dál větší nároky na zaměstnance společnosti.

Management 1. day se tedy rozhodl zapojit všechny své dodavatele do elektronické výměny dokladů: „ORION EDI je pro nás cestou, jak podchytit naši expanzi. Pokud chceme rozšiřovat a měnit sortiment a do dvou tří let mít nikoli 60, ale 100 prodejen, potřebujeme tyto obchodní a logistické procesy co nejvíce automatizovat. Jinak nám s růstem výrazně porostou i personální náklady. Již nyní pracují naši zaměstnanci s 2 až 3 tisíci dokladů měsíčně. Jedná se o faktury, objednávky, dodací listy nebo příjemky. Se zvyšujícím se počtem dodavatelů a prodejen se objem této práce a také obrovská chybovost násobí,“ shrnuje důvody pro zavedení strukturované výměny elektronických dokladů Martin Polák, ředitel společnosti 1. day.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.