Elektronická komunikace s Registrem chmelnic prezentována na Chmelařském kongresu

20.02.2008

Ve dnech 12. 2. a 13. 2. 2008 v Hotelu Praha probíhal Chmelařský kongres, který pořádal Svaz pěstitelů chmele České Republiky. CCV spolu s ÚKZÚZ zde prezentovalo elektronickou komunikaci s Registrem chmelnic pomocí Portálu farmáře Ministerstva zemědělství.
Elekronické podávání formulářů znamená pro pěstitele chmele úsporu času i nákladů a přispívá ke snížení pracnosti zpracování na straně ÚKZÚZ. Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb úřadu veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům. 

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.