E-fakturace se rychle šíří napříč celou Evropou

11.07.2014

Evropským standardem s podporou legislativy EU se během příštích tří let stane taková elektronická faktura, která umožňuje strukturovaný přenos dat (ve formátech jako EDI/XML). Za uplynulý rok 2013 vzrostl jenom počet  elektronických faktur, které nejsou přenášeny jako PDF, ale jako strukturovaná data k dalšímu zpracování, o přibližně 1,5 miliardy. 

Výzkum provedla nadnárodní asociace EESPA, která sdružuje poskytovatele síťových, poradenských, finančních, technologických služeb a providerů EDI. Podle jejich statistiky bylo v Evropě členy EESPA v roce 2013 zprocesováno a doručeno celkem 840 milionů strukturovaných elektronických faktur (s vyloučením dokladů ve formátu PDF). Tato asociace zároveň uvádí, že všichni její členové zaštiťují asi 50% veškerého přenosu strukturovaných elektronických dokladů v Evropě. Celkový počet těchto transakcí je tedy odhadem více než 1,5 miliardy. 

Celý článek najdete na webu Edizone ZDE.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.