Den ve vinohradu: Registr vinic po novele vinařského zákona

08.09.2017

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) uspořádal letos poprvé setkání odborné veřejnosti Den ve vinohradu v Oblekovicích a představil novinky v oblasti vinařství a vinohradnictví.

Den ve vinohradu se uskutečnil 7. 9. 2017 ve vinici a na zkušební stanici ÚKZÚZ. Přes 100 odborníků z oblasti pěstování vína přivítal ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka a zúčastnili se jej i zástupci z Ministerstva zemědělství, mezi nimi vedoucí oddělení pro víno David Filip nebo předseda Svazu vinařů České republiky Tibor Nyitray. Hlavním tématem byly registrační zkoušky révy vinné i nové vinohradnické pokusy s ohledem na nové výzvy, o kterých se zmínili i významní zástupci vinařů, Pavel Vajčner, ředitel Znovínu Znojmo i Miloš Michlovský, ředitel vinařství Vinselekt Michlovský. Řešeny byly i aktuální otázky ochrany rostlin a dalších témat spojených s činností zkušební stanice v Oblekovicích, která se mimo jiné zabývá i odrůdovým zkoušením teplomilných ovocných druhů.

V neposlední řadě se diskutovalo o Registru vinic, jejímž technologickým dodavatelem je společnost CCV Informační systémy, a který zajišťuje více než 10 let elektronickou komunikaci mezi pěstiteli révy,  producenty vína a resortními úřady. Předmětem zájmu byla v této souvislosti na Dni ve vinohradu i novela vinařského zákona.

Novela vinařského zákona, která nabyla účinnosti 1. 4. 2017 upravuje zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství řeší v oblasti vinohradnictví zejména úpravy ve výsadbě vinné révy, klučení vinic a registraci vinic. Vinařská část novely pak řeší zejména úpravy ve způsobu výroby a distribuce vína a povinnosti výrobců a příjemců vína. S ohledem na zmíněnou novelu došlo i k úpravám na straně Registru vinic, kde mimo jiné přibyly nové agendy, mezi něž patří oznamování dovozů nebaleného vína a oznamování prodeje sudového vína a tato podání jsou od nabytí platnosti novely zákona mezi vinaři využívána.

Registr vinic na Dni ve vinohradu Registr vinic na Dni ve vinohraduRegistr vinic na Dni ve vinohradu Registr vinic na Dni ve vinohradu Registr vinic na Dni ve vinohradu Registr vinic na Dni ve vinohradu

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.