DATART úspěšně spustil EDI v Čechách i na Slovensku

09.07.2015

Obchodní řetězec DATART, který provozuje více než čtyři desítky prodejen elektroniky a své internetové obchody, úspěšně spustil EDI komunikace se svými dodavateli v Čechách a nově od června také na Slovensku. Plánuje také další rozvoj o nové EDI zprávy a elektronické zalistování.

Elektronickou výměnu dokladů se svými dodavateli zahájila společnost DATART s pomocí řešení ORION EDI v posledním čtvrtletí loňského roku prostřednictvím EDI zpráv objednávka (ORDERS), faktura (INVOIC), obchodní námitka (COMDIS) a příslušných potvrzovacích zpráv.

V první fázi projektu již bylo během prvních měsíců zapojeno více než 30 % dodavatelů, což představuje přes 60 % zasílaných dokladů, které byly převedeny do strukturovaných elektronických dokladů, a další rychle přibývají.

Díky integraci EDI s podnikovým informačním systémem společnosti DATART dochází nejen k automatickému přenosu dat do systému, ale i ke zjednodušení zpracování daňových dokladů. Cílem je úplná bezpapírová likvidace dokladů.

DATART plánuje další rozvoj nejen co do počtu zapojených dodavatelů, ale také používaných EDI zpráv. Elektronizace dalších procesů přináší především vyšší rychlost přenosu dokladů, okamžitou zpětnou vazbu, eliminaci chybovosti a zásadní snížení pracnosti.  V nejbližší době tak DATART plánuje nasazení další EDI zprávy DESADV, která je elektronickou obdobou dodacího listu. Díky automatickému přenosu dat dojde k výraznému ulehčení procesu příjmu zboží.

V další etapě se společnost DATART hodlá zaměřit na eliminaci objemu práce, která je spojena se zalistováním informací o zboží na obou stranách dodavatelsko-odběratelského řetězce. Plánuje tak využít řešení ORION eKatalog, které slouží pro správu a sdílení kmenových dat.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.