Bude novela o DPH impulsem pro české firmy?

30.11.2012

Zrovnoprávnění elektronické faktury s papírovou podobou, nové formulace pro výklad a zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů. Takové úpravy přináší novela zákona o DPH, která má s účinností od 1. ledna 2013 harmonizovat tuto oblast s evropskou směrnicí 2010/45/EU.

Její přijetí do národních legislativ obhajuje Evropská komise plánovanými úsporami 240 miliard EUR v průběhu příštích šesti let díky přechodu na elektronickou fakturaci.

Novela přináší, kromě celé řady opatření proti daňovým únikům, zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů, nové pojmy a obecněji formulované postupy. V oblasti elektronických dokumentů také sladila pojmy se společnou novelou zákona o elektronickém podpisu (č. 227/2000 Sb.) a zákona o archivnictví (č. 499/2004 Sb.), platných od července letošního roku, které dávají právní podklad pro archivaci elektronických originálů dokumentů.

  • více o úsporách a novinkách v chystané novele si přečtete v tiskové zprávě

Jakým způsobem ke změnám ve způsobu fakturace přistupovat, aby vše proběhlo v souladu s českým legislativním rámcem, diskutovali zástupci dvou stovek zástupců výrobců, obchodních firem a řetězců v první polovině listopadu v rámci odborných seminářů Orion Days, pořádaných CCV v Brně, Praze a Ostravě nejen pro své zákazníky ve spolupráci s partnery.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.