Brněnský start-up získal silného partnera

01.12.2015

K majetkovému propojení technologické společnosti CCV Informační systémy a mladého úspěšného startupu Investiční aukce, došlo v závěru listopadu letošního roku. Nákup podílu ze strany CCV Informační systémy byl logickým završením vzájemné spolupráce - již před více než rokem totiž došlo k faktickému propojení aktivit obou firem zavedením služby ORION Instantní platba pro český a slovenský trh.

Ta je nyní nedílnou součástí systému ORION EDI společnosti CCV Informační systémy a umožňuje jeho uživatelům získat chybějící finanční prostředky z pozdě placených faktur prostřednictvím systému investiční aukce prakticky okamžitě.

Díky využití EDI (Electronic Data Interchage) může faktoring používat elektronické originály dokladů, čímž odpadá zátěž v podobě množství papírové administrativy. Celý proces financování s pomocí Instantní platby je tak velmi rychlý a spolehlivý.

„Velcí výrobci dosáhnou na velmi dobré podmínky financování v bance nebo mají dostatek vlastních prostředků. My se orientujeme na malé a střední podniky, pro které jsou bankovní produkty tohoto typu často nedostupné,“ říká jednatel Investičních aukcí Adam Šoukal.

„Hledali jsme partnera, s nímž budeme schopni zdigitalizovat faktoring. Nepochybuji, že spojení dlouhodobého technologického know-how a dravého mládí v oblasti provozního financování umožní oběma firmám další úspěšný rozvoj,“ říká Dalibor Damborský, jednatel společnosti CCV Informační systémy.

Jeho slova potvrzuje i aktuální situace v České republice, která před sebou má v oblasti faktoringu bezpochyby velký potenciál. Jeho prostřednictvím je zde totiž předfinancováváno pouze kolem 3 % faktur, naproti tomu například ve Velké Británii se jedná o téměř 14 %. Výrazný nárůst objemu poskytnutých financí pak lze očekávat u služby ORION Instantní platba. „Očekáváme nárůst v hodnotě 150 až 200 milionů za každý měsíc,“ dodává Adam Šoukal.Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.