Avízo o dodání včetně SSCC kódů pro AHOLD

12.12.2012

Obchodní řetězec AHOLD rozšiřuje komunikaci zasílání dodacích listů (EDI zpráva DESADV) s identifikací palet přes SSCC kódy na všechny dodavatele distribučních center v lokalitách Klecany a Olomouc. Navazuje tak na úspěšné ukončení projektu se společnostmi Henkel a CCV Informační systémy. Primárním cílem je dosáhnout co největšího zrychlení příjmu zboží v distribučních skladech a pro obě strany tak zefektivnit dodavatelsko-odběratelský řetězec.

Společnost AHOLD vyzvala své dodavatele k označování logistických jednotek (nejčastěji palet) tzv. SSCC kódy. Ty jsou zasílány jako součást EDI zprávy DESADV. Při příjmu zboží AHOLD přebírá celou neporušenou paletu najednou a její obsah je načítán právě z elektronického dodacího listu (DESADV) podle SSCC kódu. AHOLD tímto umožňuje svým dodavatelům významným způsobem urychlit vyskladnění zboží a také zlepšit jeho dosledovatelnost v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. Dodavatelé tak budou schopni dosáhnout zrychlení závozů těchto distribučních center.

Prvním krokem na straně dodavatele je zprovoznění zasílání EDI zprávy DESADV. Tato zpráva specifikuje podrobnosti o dodávaném zboží a měla by být vždy zasílána odběrateli před fyzickou dodávkou zboží. Tím mu umožní včasnou přípravu. Pokud to daný podnikový (ERP či skladový) systém umožňuje, je vhodné rovnou použít takový formát zprávy DESADV, která již SSCC kód obsahuje.

„Zprovoznění nového typu standardní EDI zprávy poskytujeme zákazníkům zdarma. To platí také pro zprávu DESADV na společnost AHOLD,“ uvádí David Reichel ze společnosti CCV Informační systémy.

  • Více v tiskové zprávě

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.